Rättviks musikskola firar 60 år

Foto: Adam Alexander Johansson, Adamedia med mera

Rättviks musikskola startade läsåret 1956/57. Musikskolans första musikledare, Heino Hallek, kom till Rättvik 1956. Han berättar att han sökte jobbet tillsammans med 40 andra.

Lokalerna vi hade var först gamla biografen som senare brann ner, berättar Heino. Senare hamnade man i Rättviksskolans källare och till sist i gamla folkskolan. Han gick i pension 1994 och bor numer i Jönköping.

Bertil Spåman berättar att han undervisade i matsalen på Bingsjö skola. Bertil minns speciellt 1973 då man åkte med orkester och kör till USA. Sege Johansson berättar att Heino frågade Sege om han kunde ta timmar på musikskolan. Då fick det bli så att han stängde verkstan redan klockan två på eftermiddagen för att undervisa på musikskolan.

Yngve Hagman, musikledare under många år, berättar: När jag började som elev var man i den röda längan och eldade i kamin på övervåningen. Yngve minns sin första trumpetlektion och även fiollektionerna med Heino. Den gamla folkskolan iordningsställdes för musikskola och folkmusikens hus i slutet av 90-talet. Idag bor Yngve kvar i Backa och spelar fortfarande.

Jonas Holmén berättar med inlevelse om Sparf Anders som åkte runt på motorcykel och undervisade i bygden innan musikskolan bildades. Jonas började sina lektioner för Heino 1963. Efter musikstudier i Falun och Göteborg så blev han musiklärare i Rättvik 1977.

En stor profil är Margaretha Mattsson, som fortfarande är i tjänst vid musikskolan. Under sina över 20 år vid musikskolan har hon med sina fiolelever i Vikarbyns lilla spelmanslag gjort ett tjugotal resor till Irland, Island och USA. Detta har också lett till återföreningar i Rättvik.

En bit in på 2000-talet kom en ny musikledare, Catharina Eliasson, som var drivande och anordnade konserter på bland annat Rättviksparken och i biografen. Idag har musikskolan 6,75 årsarbetare på 10 musiklärare. Antalet elever ligger runt 300 och undervisning bedrivs, förutom på musikskolan, ute i kommunens grundskolor.

Undervisning bedrivs på ett stort antal instrument och mer information om dagens verksamhet kan Du hitta på www.rattvik.se under barn och utbildning.