Att bo i det lilla – och leva, jobba i det stora

Foto: Riesbeck Reklam

När den gamla tekniken med koppartrådar och ADSL går i pension är det fiber som gäller. I Rättvik pågår en viktig process för att fibern ska få fäste och bli var mans egendom i byarna.

”Det här är en jätteviktig utvecklingsfråga”, säger Tony Flink, IT-strategen som själv flyttade till orten för 30 år sedan, just tack vare distansarbetets fördelar, att kunna ”jobba där du vill bo”. Foto: Johan Pellas

I Rättvik kan två världar mötas. Den lilla, med bekvämlighet och korta avstånd, och den större, där du med fiberteknik är uppkopplad och har direktkontakt med världen.
Just nu pågår ett viktigt arbete att bygga infrastruktur till Rättviks byar, en investering som skapar både möjligheter och livskvalité.

När den gamla ADSL-tekniken snabbt börjar bli otillräcklig riktas istället blickarna mot en teknik som lever upp till våra krav – inte bara idag, utan även i framtiden.

Förespråkarna för fiber vill mena att tekniken är lika revolutionerande som fotogenlampan en gång var när den gjorde sitt inträde, eller för all del elektriciteten.

Eller som IT-strateg Tony Flink uttrycker det, som till vardags hanterar fiberns utbyggnad i Rättviks kommun.

– Vi har vatten, el och avlopp i våra fastigheter idag. Jag tror att fiber blir lika vanligt och viktigt.

Vad Tony menar är i korthet följande: att fiberbredbandet ger oss valfrihet, trygghet, möjlighet för fler att arbeta hemma, billigare tv, internet och telefoni och ett högre värde på de anslutna fastigheterna. Dessutom ger en fiberanslutning mer än att ”bara” surfa på internet, titta på tv och prata i telefon. Man kan till exempel skaffa trygghetslarm för äldre, ha kameraövervakning, eller varför inte streama hur mycket film som helst och ha videosamtal med släkt och vänner.

Den svenska regeringen har satt ett mål som pekar ut riktningen för alla svenska kommuner: Att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Det är ett utmanande mål, som ställer krav och driver upp tempot.

– För att klara detta mål är det fiber som gäller, det går inte på annat sätt, säger Tony, även 4G-nät håller på att byggas ut parallellt, men det är bara ett komplement.

Obegränsade möjligheter
Tony möter många människor i sitt arbete, bland annat under sina besök ute i Rättviks byar.

– Jag vill sprida värdena det finns i att skaffa fiber, samtidigt som jag förmedlar fakta vad som krävs för att få det. Ännu återstår mycket arbete, men det är fler och fler som förstår värdena i det här. Inte minst är det barnfamiljer som är positiva, de ser vad som händer när deras barn är online och kapaciteten inte räcker till. En annan målgrupp är 65-plussarna, de har förstått hur viktigt det är för byn i stort med ökad attraktionskraft. Sen lockar de tekniska möjligheterna också förstås.

Det finns ett antal förutsättningar som exempelvis en företagare eller bybo behöver känna till. För det första har Rättviks kommun sett till att det finns ett så kallat ortsammanbindande nät till de flesta av byarna, den första delen av infrastrukturen, det vill säga att fiber är draget ut till en lämplig plats i varje by. Man kan säga att kommunen förberett inför steg två, själva installationen till hushållen.

I detta läge finns det två vägar att gå, antingen att ta rygg på aktörer som tar hand om hela arbetet (exempelvis Dala Energi) eller att man själv bildar en grupp av bybor med kompetens som hanterar ansökningar, grävning etc (vilket får ner installationspriset till de enskilda fastigheterna).

– För att fiber sen ska bli verklighet i byn handlar det om att fler måste vilja samma sak, att det blir en tillräckligt hög anslutningsgrad. Det är viktigt med ett gemensamt engagemang.

Bortom den tekniska aspekten: Tony har visionen framför sig varje dag i sitt arbete om vad som kan bli verklighet inom en femårsperiod.

– Vad som kommer att hända är att byarna lever upp, vi får en större inflyttning. Vi vill visa att det på fullaste allvar går att bo på landet, jobba, driva företag. Jag tror även att företagsetableringar blir aktuella, då den här utvecklingen leder till såväl billigare lokalhyror som en lägre personal-
omsättning. Det är livskvalité med många positiva inslag vi pratar om.

Text: Johan Pellas

FAKTA

Skillnad på ADSL och fiber: Man kan kort säga att dataöverföringen i fiberkabeln sker med optiska ljuspulser istället för med elektriska pulser, som i telenätets koppartrådar. Det innebär obegränsad överföringskapacitet jämfört med ADSL där kvaliteten och hastigheten främst beror på avståndet till en telestation.