Att göra skillnad – varje dag

Man kan aldrig vara helt säker. Vad vi kan påverka är att bygga ett skyddsnät som räcker ända fram till människor, och finnas till, så snabbt som möjligt, när det händer. Rune Daniels, chef för räddningstjänsten, personifierar detta med sitt sociala patos och viljan att hjälpa.

Bortom en fungerande kombination av vård, omsorg, skola och jobb. Det finns en annan viktig samhällsfunktion som skapar ett attraktivt samhälle. Vi pratar om räddningstjänstens arbete i kommunen, vars kompetens, ständiga beredskap och närvaro har fått fina betyg i nationella undersökningar.

Verkligheten kan se olika ut för människor, men vi har åtminstone en sak gemensamt. Om och när en olycka inträffar vill vi vara säkra på att det finns ett system som fungerar. Att vi kan få snabb och professionell hjälp så fort det bara går, i de där svåra stunderna då minutrar kan skilja mellan liv och död. Räddningstjänsten i Rättvik har haft just denna viktiga roll att fylla sedan i början av 1990-talet. Samtidigt bidrar de på andra sätt i det förebyggande arbete för ett ”tryggare Rättvik”, bland annat genom utbildning.

Överst i hierarkin för arbetet finner vi en trygg rättvikare som verkligen vet vad han talar om. Rune Daniels har nämligen varit chef för räddningstjänsten sedan 1982 och personifierar den förtroendeingivande kategorin av människor som vi gärna ser på funktioner som denna.

– I grunden handlar det om att bemöta människor på ett sätt som de själva önskar, säger Rune. Vi lever i en skakig värld där vi i Rättvik vill göra allt vi kan för att skapa trygghet i närmiljön. Det är denna ambition som driver mig och mina kollegor varje dag.

Producerar beredskap
Solen tittar in genom gardinerna på Räddningsstationen på Stora industriområdet, strax bortom Rättviksparken. I lokalerna pågår en utbildning i hjärt- och lungräddning i en av skolsalarna, i övrigt är det väldigt lugnt och stilla. Det är precis så här det kan vara på en station med ständig beredskap. Det är ett bedrägligt lugn, för när som helst kan larmet ljuda och en snabb utryckning förestår.

Rättvik var en av de första kommunerna i länet att skicka ut räddningsbilar, som i väntan på ambulans kan ta hand om det mest akuta.

– Det kan vara ett svårt arbete, självklart. Men vi får samtidigt väldigt mycket tillbaka i form av tacksamhet och värme.

Fem minuter är en gyllene regel för deltidspersonalen – så lång tid har de på sig att ta sig till stationen, i regel från ett annat närliggande jobb, för att sen byta om och rycka ut. En svår men samtidigt nödvändig tidspress.

För att kunna täcka upp Rättviks vidsträckta geografi – det skiljer fjorton mil från söder till norr – har räddningstjänsten fyra platser varifrån de utgår. Dels via räddningsstyrkor i Rättvik och Furudal, dels via så kallade räddningsvärn i Boda och Bingsjö.

Totalt finns 45 anställda, varav sju är kvinnor, vilket Rune Daniels är tacksam över.

– Kvinnorna har betytt väldigt mycket för verksamheten, de har gjort oss bättre. De har samtidigt ökat rekryteringsgrunden. Det finns ju begränsande faktorer för att kunna jobba här, utöver våra fästets och medicinska undersökningar. De ska alla bo högst två och en halv kilometer från sin station.

Totalt finns tre räddningsledare, som turas om att ha jour och vara tillgänglig, oavsett tid på dygnet. Sker det en trafikolycka, brand och så vidare, är det räddningsledaren som har det yttersta ansvaret på olycksplatsen. För att klara alla moment krävs en hel del övning, jämför det gärna med en elitidrottare, där det gäller att vara trygg i sin aktion, agera snabbt och ta relevanta beslut.

– Vi övar mycket och realistiskt, minst 50 timmar per år. Det är viktigt att vi är så förberedda vi bara kan vara. Samtidigt ska vi värna om varandra och se till att vi har en personal som mår bra och ständigt gör sitt allra yttersta.

Viktig samhällsaktör
Rune pratar mycket om det operativa arbetet och anspänningen i att ”leva i beredskap”, han beskriver det som en mantel som man sveper om sig.

Men det finns också en annan viktig, lite mjukare funktion, som räddningstjänsten bidrar med.

– Vi bedriver även ett informativt arbete. Det kan vara utbildningar av olika slag, men det kan också handla om att hjälpa till med att sätta upp brandvarnare i hem för äldre människor. Vi vet att äldre har lätt att falla och göra illa sig. Kan vi åka ut och hjälpa till så gör vi det. Andra exempel är vid tunga lyft för hemtjänsten, även då kan vi hjälpa till, och vi gör det med glädje. Vi ser det som att vi är till för hela människan där dialogen med olika aktörer är viktig. Vi rycker även ut på andra larm under vissa tider på dygnet, exempelvis inbrottslarm och fastighetsjour. Till detta har vi även en del administrativa sysslor som vår kanslist hanterar, bland annat sotarnas schemaläggning.

Den här typen av förebyggande och akut samhällsservice – som kräver fyra olika en- heter, en hel del personal, byggnader, fordon med mera – skulle kunna vara ifrågasatt i tider när nedskärningar är ett modeord i den svenska ordlistan. Men inte i Rättvik.

– Politikerna i kommunen har varit positiva till den här verksamheten under alla år. De försöker tillgodose våra behov i form av utrustning och ekonomiska medel. Självklart ser de oss som en viktig del i Rättviks attraktionskraft. Vi blir en viktig pusselbit där vi bidrar till att hela kommunen kan blomstra, utan att ge avkall på så viktiga saker som trygghet och hjälp ifall något händer. Förresten, jag ser kommunen som en enda verksamhet, och det är klart att vi ska hjälpa till där vi kan. Ur det här växer också en vi-känsla fram, att vi klarar saker tillsammans.

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting gör varje år mätningar kring trygghet och säkerhet.

– Vi har alltid legat på övre halvan. Det är viktigt för mig som räddningschef att veta att vi står oss väl i konkurrensen ur ett nationellt perspektiv. Vi vet att en hög procent har brand- och släckutrustning i kommunen, det är bra. Vårt aktiva arbete med kostnadsfri utbildning är också en  parameter, vi erbjuder idag såväl Hjärt- och lungräddning, första hjälpen och brandskydd. Den vanliga människans insatser är jätteviktiga och ofta avgörande, och ju fler som är kunniga ute i samhället desto bätre. Men även om undersökningarna visar bra resultat på flera olika områden, jag vet att det aldrig går att leva på några gamla meriter, det handlar om att vara bäst när det gäller, varje dag.

”Människor upplever en trygghet i Rättvik”

En annan viktig del för Rune och hans kollegor handlar om planering, att vara steget före.

– Vi bor i en kommun som fördubblar sin folkmängd under somrarna, vi har även ett antal stora evenemang. Det är viktigt att hitta en fungerande arbetsordning mellan berörda organisationer och myndigheter. Vi ställer oss frågan ”vad det är som kan hända” och gör sen riskanalyser utifrån det. Våra erfarenheter från Classic Car Week kan vi till exempel applicera på Camp Norway nu i vinter.

Rune klappar sig på magen och skrattar.

– Det blir mycket tårta i det här jobbet, det kan sätta sig här på mitten. Men visst är det glädjande att vi får så mycket uppskattning. Människor upplever en trygghet i Rättvik, det är oerhört positivt och roligt.

Text och foto: Johan Pellas