Bästa grundskolan i Dalarna!

Göran Berg, nöjd rektor på Rättviksskolan.

Niondeklassare, nu mogna att ta språnget vidare. Från vänster Susanna Smårs, Oscar Tyskhagen och Tarn Intichan. Foto: Johan Pellas

Anders Carlström och Erica Berg, två av skolans kompetenta lärare. Foto: Johan Pellas

På Rättviksskolans högstadium har man verkligen lyckats få studiemotiverade elever, vilket syns på trivsel och studieresultat.
Till detta känner sig eleverna trygga och bekräftade, från både skolledning och lärare.
– Vi är stolta över vårt lärandeklimat, säger Göran Berg, undervisande rektor.

Den egna motivationen är inlärningens bästa motor, det är ungefär så Göran Berg menar när han pratar om att lusten måste finnas med i studierna.

– Studiemotivation är jätteviktigt, och att bygga vidare på varje elevs starka egenskaper.

Göran pratar också om det viktiga samspelet: ska en elev kunna nå sin fulla potential krävs en bra dialog mellan skolledning, lärare och föräldrar. Utifrån detta har ett system byggts som alla följer och jobbar efter, rutiner som fungerar – och även ger resultat. Ifjol lämnade exempelvis nästan alla årskurs 9-elever skolan med rakt igenom godkända betyg, något som är klart över genomsnittet i både Dalarna och Sverige.

Att lyssna på Göran är som att lyssna till en VD i ett företag som förstått hur viktig individen är – eller som att lyssna till idrottsledaren i den övre hierarkin som tar varje chans att hylla sina aktiva.

– Våra ungdomar, totalt 380 på skolan, befinner sig i en känslig del av livet där det händer mycket med deras utveckling. Samtidigt har de 16 olika ämnen de ska läsa, särklassigt mest under deras år i grundskolan. Man kan inte vara bäst på alla ämnen. Under våra utvecklingssamtal pratar vi om fokusämnen, där elever får lyfta fram två ämnen där de har störst chans att förbättra sina betyg. De fokuserar sen extra mycket på just dessa ämnen under den aktuella terminen, med uppbackning av oss. Vi får bra resultat av det här, något som bygger självförtroende och går att applicera på andra ämnen under kommande terminer. ”Vad var det du gjorde för att lyckas senast”? Vi har jobbat mycket med målbilder och att lyfta fram vad eleven är bra på och förstärka det.

Göran pratar om det entreprenöriella lärandet, som innebär att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar även om att utveckla nyfikenhet, självtillit och kreativitet, samt att främja kompetens att fatta beslut, kommunikation och samarbete.

Viktig trivselfaktor
Göran Berg sitter på sitt rektorsrum på andra våningen. Året var 1998 när han för första gången klev in över tröskeln, då som lärare. År 2001 blev han rektor.

– Jag har undervisat 20 år som lärare i Stockholm, i ämnena matte och NO. Varför jag hamnade i Rättvik? Min fru hade släktingar här. En dag sa hon att vi skulle flytta till Dalarna, och, ja så blev det.

Vi har nyligen flyttat inom Rättvik och bor nu i Lerdal. Min fru sa nyligen att ”jag ser Gesundaberget och hör Siljan”. Det beskriver väl ganska bra hur vi upplever känslan  att bo i Rättvik. Vi trivs oerhört bra. Och ja, jag undervisar fortfarande, för att det är så roligt, och för att jag vill testa att vårt sätt att jobba med eleverna fungerar.

Tre av skolans niondeklassare förstärker bilden av den goda studiemiljön. Tre elever som kommer från olika delar av kommunen, och också går i olika klasser. De pratar om en resa som varit smidig från byskola till större skola, om olika gemensamma aktiviteter på vägen som rivit barriärer – och byggt vänskap.

– Jag fick vänner på en gång när jag började här, säger Susanna Smårs, från Ingels.

– Det känns som om vi känt varandra länge, säger Tarn Intichan från Vikarbyn.

”Det finns en gemenskap och alla bryr sig, så kan det fungera på en liten ort”

Oscar Tyskhagen hejar artigt, precis som alla andra på skolan tycks göra med nån sorts automatik och självklarhet.

– Det finns en gemenskap och alla bryr sig, så kan det fungera på en liten ort.

Oscar, som är bosatt i Sjurberg, berättar om det Likabehandlingsråd som finns på skolan, som ska bidra till trivseln och fånga upp om någonting inte fungerar.

– En annan förklaring till att det fungerar så bra med allt är nog alla engagerade föräldrar, menar Oscar.

Tarn berättar om sin Mac-dator, ett jättebra redskap för studiearbetet. Varje elev har för övrigt fått en egen dator av skolan.

– Här kan vi ta del av aktuell information och ha dialog med lärarna, säger hon, och visar hur den digitala plattformen fungerar. Det händer att lärarna spelar in sina genomgångar, då kan man se dem som klipp på datorn.

– Och vi har jättebra lärare, fyller Susanna i, de har mycket erfarenhet, ställer man en fråga så får man svar.

– Och det är en avslappnad stämning, säger Oscar, det skapar en trygghet, det blir aldrig spänt på lektionerna.

Årskurs nio är en tid då det våndas kring gymnasieval. Susanna funderar på att välja estetprogrammet med inriktning på musik, Tarn tänker sig humanistisk/naturvetenskap. Oscar vill in på hockey- eller cykelgymnasium med inriktning på teknik eller natur.

Den stora och viktiga frågan är, känner de sig redo att ta steget? Har grundskolan givit dem den bas de tror sig behöva för att ta nästa kliv i livet? Svaren kommer på några sekunder och kan sammanfattas i ”ja, vi har fått en jättebra grund att stå på för fortsättningen”.

– Och en sak till, säger Tarn, vi har jättebra skolmat också.

– Vi är på elfte plats i hela Sverige, fyller Oscar i, det är mycket närproducerat från lokala leverantörer.

– Och maten smakar, de vågar krydda maten, säger Susanna.

Resultat, trygghet och trivsel
Stolthet kan ta sig många uttryck, som här från elever och rektor. Men vad tycker lärarna, dessa vardagshjältar som ofta kämpar i det tysta för att ge det uppväxande släktet en bra kunskapsbas för det fortsatta livet? Vi träffade två av dessa huvudpersoner, på språng mellan olika lektioner.

Erica Berg jobbar till största delen med specialundervisning, där hon ger extra stöd i svenska och engelska. Hon har gjort 15 år på skolan och pratar positivit om sin arbetsmiljö.

– Vi har en engagerad och sammansvetsad lärarkår, och bra relation mellan lärare och elever, det är grunden. I min roll känner jag att det är viktigt att eleverna själva ska förstå vad som styr deras utveckling, att det ligger ett jobb för att skaffa sig färdigheteter. Det är ingen serviceinrättning. Jag vill bygga självförtroende, att de ska tro på sin egen förmåga.

Anders Carlström är lärare i matte och NO.

– Det är eleverna som äger sitt eget lärande, de får en stor medevetenhet, det är inte läraren som har ansvaret. Jag tycker vi har en bra organisation, där vi även är bra på att fånga upp dem som behöver stöd på olika sätt.

– Skolan har verkligen satsat på speciallärare för att hjälpa elever som har svårigheter, fyller Erica i. Det är inte skolan i fysisk mening som gör skillnaden, det är mjukvaran det handlar om. Jag känner mig väldigt trygg i att ha mina egna barn på skolan.

Göran Berg fortsätter att reflektera över vad som byggt skolans framgångar – och se framåt.

– Vår ambition är förstås att vi ska bli ännu bättre, att utvecklas ännu mer, men det beror på så många faktorer. Jag är även stolt över att vi är en mångkulturell skola, samt att vi i ett tiotal år tagit emot ensamkommande flyktingbarn. Jag ställer höga krav på mig själv i min vardag för att det ska bli så bra som möjligt. Min roll är att kratta manegen och skapa förutsättningar, det är jag som ska göra något för andra, det är en viktig utgångspunkt. Rättviksskolan är en jämlik skola där vi jobbar för varandra.

Text: Johan Pellas