Bingsjöstämman – ett sjudande myller av tusentals spelmän

För oss folkmusikentusiaster är begreppet Bingsjö laddat med en speciell lyster. Låtarna och spelstilen som uppstått i den lilla byn i Rättviks Finnmark har inspirerat generationer av spelmän och folkmusiker över hela Sverige, för att inte säga över hela världen.

Sedan 1969 har Dalarnas spelmän varje år samlats till stämma i Bingsjö den första onsdagen i juli. Under de följande 45 åren har stämman vuxit till att bli en av folkmusiksveriges viktigaste mötesplatser, där tusentals människor varit delaktiga i att ladda lystern till Bingsjöbegreppet.

En gång om året förvandlas den lilla byn med ca 80 fast bosatta till ett sjudande myller av tusentals spelmän som firar spelmansårets höjdpunkt.

De senaste åren har ca 12 000 personer myllrat kring Pekkos och Danielsgårdens tun som tillsammans med bystugan utgör stämmoområdet.

Onsdagen 2 juli är det Bingsjöstämma, men campingplatserna börjar fyllas redan på lördagen. Speltemperaturen höjs successivt och på tisdagen är det fullt pådrag. Men även om vi börjar med att kursa redan från måndagen, och programlägger några tisdagstider, så är det på onsdagen som den officiella stämman går av stapeln.

Bingsjö, fiolernas Mecka, hedrar i år minnet av en mästare i låtspel på dragspel, Bingsjöspelmannen Hjärp Erik, som gick ur tiden tidigare i år. Vi lyfter fram dragspelet vid flera av våra konserter.

Och som vanligt lovar vi guld och manna i form av musikaliska möten och upplevelser, från scener och dansgolv, på tältplatser, vid stugknutar och buskar. Överallt skapas rum för musiken av spelmännen, varifrån de än kommer.

Tre sångerskor från olika delar av världen
Den programlagda stämman består av konserter i Bingsjö kapell. I år har vi tre sångerskor med tradition från olika delar av världen, samt en konsert ägnad åt det finstilta dragspelet.

På Lyssnarscenen, Danielsgårdens tun, spelar några av Sveriges bästa folkmusiksolister och smågrupper, samt långväga gäster: en grupp som deltar i det internationella ungdomslägret Ethno.

Stämmans djupa förankring i spelmansleden manifesteras genom alla de spelmanslag som spelar till dans från tre scener under hela kvällen.

På Danielsgårdens loge är det finstilt dansspel med mindre grupper.

Ungdomarna tar stor plats på stämman genom Ethno, världens största internationella ungdomsfolkmusikläger, unga grupper och lag på invigningsprogram och Danielsgårdens tun.

Man kan också delta i kurs i Bingsjömusik, kurs i folklig körsång, byvandring genom Bingsjös spelmansgårdar, vandring till Bingsjöbergets topp, visstuga. Men en spelmansstämma är ju framförallt en mötesplats, och alla de möten och allt spontanspel som uppstår överallt på campingar, gårdstun och kring stugknutar, det så kallade ”buskspelet”… det kan inte programläggas, och det är i dessa möten som själva stämmans själ finns.

Alla är välkomna
Vi välkomnar alla till Bingsjöstämman, på samma sätt som vi gjort i 45 år. Att alla är välkomna har för oss alltid varit en självklarhet. Men det finns krafter som vi inte vill förknippas med som kopplar samman den svenska folkmusiken med åsikter och förhållningssätt som inte är lika välkomnande. Därför ställer sig Bingsjöstämman tillsammans med Folkmusikens hus och stämmorna i Delsbo och Boda, bakom den gemensamma appellen ”Spelmän mot främlingsfientlighet”.

Välkommen till Bingsjöstämman.

Text: Ola Bäckström Foto: Thomas Fahlander