Bodadräkten

Boda har liksom övriga socknar i Siljansbygden ett starkt dräktskick. Modet i alla dessa socknar har starka drag av 1600-talsmode med till exempel mycket enfärgade tyger och vita linnehattar för kvinnorna.

Bodadräkten har stora likheter med Rättviksdräkten särskilt längre tillbaka. Kvinnodräkten har i båda dräktskicken den karaktäristiska tvärrandiga framvåden i kjolen även om färgerna och randningen är något olika.

Omkring 1890 tillkom i Boda en röd, stickad huvudbonad med en bollfrans framtill, ullhättan, som har kommit att särskilt förknippas med Boda. Det mönstervävda, breda, röda bottenbandet längst ned på kjolen tillkom i början av 1900-talet.   Bottenbandet och den veckade kjolen  skiljer kvinnodräkten i Boda från Rättvik.

Mansdräkten är i grunden likadan i de båda socknarna med blå väst och blåtröja. I Boda finns en topphätta av blått kläde med rött uppslag som förknippas med just Boda. I äldre tid hade mansvästen i Boda inga ficklock utan stolpfickor. Kvalarna på skjortan har varit röda i Boda medan de i Rättvik har varit blå. Det gäller för både mans- och kvinnodräkten.

I det äldre dräktskicket, under 1800-talet, hade både mans- och kvinnostrumporna en vid form nedtill. Detta tros vara ett arv efter klädesstrumpor som måste vara vida nedtill för att foten ska kunna komma i dem. De vida strumporna var ett särpräglat och karaktäristiskt drag för både Boda- och Rättviksdräkten under 1800-talet.

Många varianter
På senare tid har flera unga dräktanvändare i Boda intresserat sig för det äldre dräktskicket med sina många varianter. Garderoben för kvinnorna bestod då av sex olika slags kjolar, sex olika slags förkläden, tre olika sorters tröjor och många olika slags snörliv och huvudbonader. För männen fanns det tre olika slags byxor, två olika sorters västar, tre olika slags ytterplagg med mera. Regler för hur kläderna användes kallar vi i dag för dräktalmanacka.

De som vill tillverka en ny Bodadräkt i dag kan väva sina egna tyger i vävstugan i Boda. Hembygdsföreningen håller på att färdigställa ett dräktmuseum i hembygdsföreningens lokal i den gamla sockenstugan nedanför kyrkan dit besökare är välkomna så snart allt är färdigt.

En ny bok om dräktskicket i Boda under tiden 1820–1870 har kommit ut i år. Den innehåller en dräktalmanacka, plaggbeskrivningar och många fotografier på dräktvarianter och plagg. Boken är skriven av Britt Eklund och utgiven av Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Den säljs bland annat av Boda hembygdsförening.

Text: Britt Eklund  Foto: Jon Holmén