De bygger för Rättviks framtid

En del av det nya reningsverket som invigdes i juni.

Den är lätt att ta för given, infrastrukturen i samhället, den som skapar  förutsättningar och får människors liv att fungera i grunden. Nu är en remarkabel uppgradering på väg att ske i kommunen.
– Kapaciteten har slagit i taket tidigare. Med ett nytt reningsverk väntar ljusa tider för ett växande Rättvik, säger Henrik Valgma, VD för Dala Vatten och Avfall, som själv tillhör kvoten av nybyggare i kommunen.

Intresset för att bygga hus i Rättvik har vuxit i sådan takt att utbyggnaden av vatten- och avloppssystemet inte hunnit med. Det nya reningsverket, vid Siljan strax nedanför Lerdal, har tagit höjd för att hantera den efterfrågan som råder.

– Vi har byggt för framtiden och den vision som Rättvik har, säger Roger Lundkvist, produktionschef. Nu är det fritt fram för utveckling i 25–30 år.

I facktermer växer den nya anläggningen från ett belastningstak på 8 000 till 25 000 pe. Den avsevärda kapacitetshöjningen gör inte bara att fler kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet, där nu utveckling i byarna Västgärde och Utby står närmast på tur. Verket kommer även att klara tillfälliga toppar och belastningar mycket bättre än tidigare.

– Vi har tagit höjd för att klara stora evenemang som exempelvis Classic Car Week, säger Janne Kallur, bygg- och projektledare. Vid sådana tidpunkter kan flödet tredubblas i våra system.

Rättvik är en kommun som har en tydlig idé kring sitt hållbarhetsarbete. Det är därför intressant att konstatera att reningsverket blir självförsörjande i sin uppvärmning. Detta är möjligt tack vare teknik som både kan producera gas och återvinna värme från det vatten som används i reningsprocesserna. Dessutom är ombyggnationen finansierad med hjälp av ”Gröna lån”, vilket bara är möjligt om man gör miljöbefrämjande åtgärder.

– Och vi kan nu även reducera lukt från anläggningen, även det via ny teknik, säger Roger Lundkvist. Vi skapar därmed en bättre miljö både i och runt anläggningen. Och vi kommer även att ta fram en ny råvattentäkt för dricksvatten i kommunen för att säkra vattentillgången i framtiden. Idag är det precis så att vattnet räcker.

–  Vi som arbetar på Dala Vatten och Avfall är stolta över vårt arbete, säger Olivia Almquist, som till vardags jobbar som  processingenjör på vattensidan. Många tar det vi gör för givet, att det alltid ska fungera. Tänk att vi för 25 kronor kan bistå våra medborgare med ett ton vatten. Då ingår både hemleverans och att få det borttransporterat. Vatten- och avloppsföretagen i Sverige är landets största miljöföretag och producenter, detta då vi producerar dricksvatten och renar avloppsvatten, vilket främjar miljön.

Glad återvändare
Henrik Valgma tillträdde som ny VD för Dala Vatten och Avfall i januari. Han är stolt över att vara tillbaka i sin hembygd igen. Det var i Rättvik som han bodde sina första fem år i livet, och det är här som hans mor och två syskon bor. Så snart som möjligt avser han sätta spaden i jorden, för ett husbygge i Gärdebyn.

– Någon vecka per år har jag alltid varit i Rättvik, säger Henrik. Det finns en väldigt stark samhörighet med den här bygden. Jag är tacksam över att få vara tillbaka där allt en gång började.

Henrik ger uttryck för det som många med honom känner.

– Jag bor i Vaxholm med min familj idag, fru och två barn, tolv och fjorton år. Jag har haft olika jobbuppdrag, både i Sverige och utomlands, Köpenhamn, Hamburg och London. Känslan har kommit krypande mer och mer. Det är något speciellt med miljön i den här bygden. Det fanns en tid då man var ung då man värdesatte anonymitet. Idag ser jag även ett värde i att bli igenkänd, att vara en del av ett större sammanhang. Det finns en samverkan mellan människor som är speciell, en hjälpsamhet som är självklar på något sätt. Folk engagerar sig för att man vill, inte för att man måste. Min fru sa för en tid sedan att ”de senaste fem åren har du varit på väg mentalt”, och det stämmer nog. När möjligheten kom att flytta ville jag ta chansen.

Viljan att samarbeta syns även på hans nya arbetsplats.

– Det är en annan mentalitet, det finns ett sådant engagemang i allt. Jag tror att det hänger ihop med stoltheten, att man bor och verkar i bygden och vill att saker ska bli bra, för sig själv och andra.

Det nya reningsverket började byggas under hösten 2015. Juni 2017 invigdes en hypermodern anläggning som kommer att bistå rättvikarna med viktig service i många år.

Text: Johan Pellas  Foto: Thomas Riesbeck, Riesbeck Reklam

Ett projekt som skapar möjlighet för kommunen att växa. På bilden från vänster: Janne Kallur, bygg- och projektledare, Roger Lundkvist, produktionschef och Olivia Almquist, processingenjör.

Henrik Valgma vänder tillbaka till sina rötter. Med sig i bagaget har han en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner, inom framförallt energibranschen. Foto: Dala Vatten och Avfall