En källa till framtidstro

De bygger för Rättviks utveckling. Örjan Furn, en stolt VD för Dala Vatten och Avfall.

Rättviks ökade attraktionskraft förutsätter en bra infrastruktur inom flera områden. Nu gör Dala Vatten och Avfall sin största satsning på 25 år för att möta efterfrågan.
– Vår satsning bidrar till kommunens möjligheter att växa och utvecklas, säger Örjan Furn, VD för ett expansivt bolag som sätter bygden främst.

Det är en glad VD som möter upp, och han har något viktigt att berätta. Han basar för en av samhällets viktigaste funktioner, en del i helheten som måste fungera, alla dagar i veckan, hela tiden.

Vid första anblicken kan en investering på 55 miljoner kronor på ett reningsverk sorteras in under ”allmän samhällsinformation”. Men den här frågan är så mycket större.

– Rättvik är en kommun i medvind, vi måste bygga om Rättviks reningsverk för att kunna ansluta fler kunder, det har tagit stopp. Vi säkrar nu upp de kommande 25 åren, för både inflyttning och etablering av nya industrier.

Om alla tillstånd är klara kommer projektet igång under vintern 2014–2015. Vi pratar om en tredubbling(!) av kapaciteten när anläggningen är färdig.

– Dessutom bygger vi in ny teknik som betyder färre kemikalier, mindre energiåtgång per behandlad mängd avlopp och en ännu bättre rening. Det är viktiga miljöaspekter vi talar om.

Som en del i projektet kommer även ett antal centrala byar att anslutas. I ett första skede handlar det om en del av Utby och Västgärde, samt pågående exploateringar i bland annat Vidablick, Gärdebyn och Lerdal. I ett längre perspektiv kommer även byar längre ut att beröras.

Vägar till utveckling
Örjan kan sitt Rättvik, han bor själv i Boda och trivs med sitt val av bostadsort. Han ser gärna att fler hittar till Rättvik och upptäcker alla fördelar.

– Vi har en underbar natur, mängder av fritidsaktiviteter, stora evenemang som Dalhalla, Classic Car Week, Rättviks marknad med flera. Totalt sett har kommunen alla möjligheter att lyckas – och det finns ett stort intresse för Dalarna överlag i Sverige.

Apropå samhällsfunktioner. I Rättvik finns även en av Sveriges bästa och trevligaste återvinningscentraler, belägen i Drafsån längs väg 301, upp mot Ingels.

– Vi kan stoltsera med hög service, bra personal och en anläggning som fungerar väldigt bra logistiskt. Sådana här mötesplatser i vardagen är viktiga. I Rättvik har vi till och med fått frågan om vi inte kan öppna ett café där!

Till sist ett problem eller möjlighet, det beror på hur man ser på saken. På Dala Vatten och Avfall, liksom i Dalarna i stort, väntas stora pensionsavgångar de närmaste fem åren. Utmaningen ligger nu i att dels göra investeringar i storleksklassen 320 miljoner kronor i upptagningsområdet (Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro), dels hitta vägar fram i den helt nödvändiga nyrekryteringen av personal.

– Hör av dig till oss om du vill komma till en attraktiv arbetsgivare, hälsar Örjan, vi kommer inom den närmaste framtiden att behöva bland annat rörnätstekniker och drifttekniker. Och människor trivs hos oss, det visar våra medarbetarenkäter. Även kundundersökningarna pekar uppåt. Och nu inför stundande investeringar är behoven större än någonsin. Och som jag varit inne på tidigare, livskvalitén att bo i Rättvik får du på köpet.

Text och foto: Johan Pellas