En katastrof eller lyckträff för Rättvik?

Utställning i Rättviks naturmuseum, Kulturhuset.

En meteorit – 2,5 kilometer stor – slår ner för 377 miljoner år sedan och lägger grunden för det vi i dag kallar för Siljansringen. Med tiden nöter is, vind och regn bort minst en kilometer av berggrunden. Nedslaget innebär att de sedimentära och fossilrika lagren räddas till eftervärlden vilket har haft stor betydelse för Siljansbygdens natur, djur och växter. Dessutom skapas förutsättningar för ett tättbefolkat jordbruksområde där bland annat kalkutvinning bidragit till försörjningen.

Bevis för att ett meteoritnedslag har ägt rum upptäcks 1970. Mikroskopiska förskjutningar i mineralkorn och hästsvansliknande strukturer i graniten, slagkäglor, vittnar om att krafterna kommit från rymden. Vilka krafter det rörde sig om kan vi i dag se till exempel i Dalhalla, Styggforsen och Östbjörka där hela berget ställt sig på högkant.

Rättviks naturmuseum
Utställningen i Rättviks naturmuseum berättar om meteoritnedslaget och vi får följa Rättvik under Jordens utveckling. En 18 meter lång tidslinje på golvet är kopplad till berättelsen runtom på väggarna. Jordens utveckling skildras även i en tidssnurra – från begynnelsen då mineraler, bakterier och bergarter bildas, till den sista centimetern som symboliserar istider och människans utveckling. Vår tid på jorden blir hissnande kort.

Efter ett besök i naturmuseet är det roligt att ge sig ut i naturen för att själv se den bevarade kalkberggrunden och spåren av meteoritnedslaget. Amtjärnsbrottet och Skålberget är två före detta kalkbrott där man kan se de mäktiga kalkstenslagren och finna fossil av urtida djur. Vid Styggforsens mäktiga vattenfall kan man se spännande geologiska formationer samt lämningar från människors nyttjande av vattenkraften. Rättviksheden är en senare bildning som skapades av en isälv vid istidens slut. Här finns i dag en tallhed med ovanliga arter. Den meandrande Enån flyter genom området och ett nätverk av motionsstigar inbjuder till promenader och joggingturer.

I Rättviks naturmuseum presenteras dessa och ännu fler besöksmål och naturområden i Rättviks kommun. Museet kan användas som utgångspunkt för att få information om besöksmålen och här hittar du till exempel naturguider och kartor.

Jordens utveckling i en tidssnurra.

Dalhalla – kalkbrottet som blev en evenemangsarena. Foto: Martin Litens

Styggforsen, där berglagren har rest sig på högkant. Foto: Rättviks bildarkiv

Fossil av trilobit. Foto: Rättviks bildarkiv