Engagemang och närhet
lyfter företagande

Diskussion mellan Ulf Nyberg, Leksands Sparbank, Markus Svensson, Näringslivschef Rättviks kommun, Hans Furn, Dalhalla Förvaltnings AB och  Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks Trappfabrik. Foto: Riesbeck Reklam

I Rättvik finns en attityd till näringslivet som gör skillnad. Och tack vare storleken på orten finns en närhet till både beslut och människor.

Så lätt att uttrycka, så mycket svårare att leva upp till i praktiken. Alla vill ju vara en attraktiv företagarkommun. Så hur lyder då Rättviks framgångsformel som bland annat inneburit en rejäl ökning av unga företagare i kommunen? Och varför finns Dalarnas mest företagssamma kvinnor just här? Markus Svensson tar plats vid ett fönsterbord på klassiska Fricks konditori i centrala Rättvik. Han kastar en blick ut genom fönstret, mot rondellen och riksväg 70 som passerar förbi. Det är ett samhälle i ständig rörelse. Markus är sedan några är näringslivschef i kommunen, och han pekar på flera faktorer som skapat en trend av det positiva slaget.

– I grunden finns här ett brett intresse för samhällsutvecklingen, säger han med stadig blick. Det är många som bryr sig och vill bidra till sakers utveckling. Och tack vare Rättviks storlek är det alltid nära till olika informella möten mellan människor. Allt detta skapar en energi och samhörighet som på olika sätt bygger samhället och vårt rika företagande.

Markus är krass i sin syn på hur man bygger en framgångsrik näringslivskommun. Han menar att i grunden måste en genomtänkt organisation och struktur finnas, en struktur som pekar ut riktningen, som identifierar vad som är viktigt för kommunens företagare och som därtill kan fånga upp idéer och bidra till att ”skapa verkstad”, få saker att hända.

– Ett viktigt område för företagare är detta med tillsyn och tillstånd, en ibland byråkratisk djungel som kan kosta mycket kraft. Vi har därför ett nära samarbete med miljö- och byggnadssidan i kommunen, där vi bland annat arrangerar workshops och gör gemensamma företagsbesök. Genom detta kan vi bidra internt till att underlätta och skapa bra förutsättningar för våra företagare. Det är av största vikt att vi är starka på detta område, vill man ha förändring måste man vara bra i dialogen kring regeltillämpning. Jag läste att vi i Sverige har 94 miljoner blanketter, 1 200 förordningar och ungefär 2 000 lagar och regler att förhålla oss till. I vår strävan för en hållbar utveckling är det prioriterat för oss att vara duktiga i dessa frågor, med kunskap, engagemang och ett sunt förnuft. Och snabba beslut är jätteviktigt. Vi måste ge företagare den service och uppbackning de förtjänar, vi har inte råd med något annat, det gäller oavsett vilken fråga det handlar om.

”Det är viktigt att företagarna ser möjligheter och att det finns forum för att utveckla och ta saker vidare”

Näring till näringen
Markus upprepar flera gånger hur viktigt det är att företagarna ser möjligheter – och att det finns forum för att utveckla och ta saker vidare. Ett nav i detta sammanhang är Föreningen Näringsliv Rättvik, eller Närvik som det kallas. Närvik är ett samarbetsorgan mellan Rättviks näringsliv och kommunen som funnits ända sedan 1996.

– Att kunna ha detta forum är ovärderligt. Här sitter näringen tillsammans med kommunala tjänstemän och högsta politiker och diskuterar vid samma bord. Våra kontinuerliga möten, åtta till tio stycken per år, ger ”näring till näringen” och fungerar som en hävstång för utveckling. Vi diskuterar små och stora projekt på ett prestigelöst sätt och kan även ge idéer en knuff framåt mot förverkligande. Märker vi att intresset från näringen är svagt för någon fråga, ja då är det ingen idé att gå vidare. Signalen blir att vi gör detta tillsammans och det finns stora chanser att vara med och påverka. Så här med lite perspektiv kan vi bland annat se hur olika evenemang kunnat utvecklas under den här perioden. En del av evenemangen har bestått, andra inte. Men det viktiga är att man ser möjligheterna. Och att följa den innovationskraft som finns i ett värdskap är jätteintressant.

Svenskt Näringsliv mäter årligen graden av företagssamhet i Sverige. Statistiken är positiv för Rättvik.

– Jag är väldigt glada över att vi har den särklassigt starkaste ökningen i Dalarna av unga företagare, vi har ökat med hela 14 procent. Det är fantastiskt bra och ger många goda signaler för framtiden. Likaså har vi länets mest företagssamma kvinnor, där flera aktörer fått vind i seglen och vågat satsa på egen verksamhet av olika art, inte minst inom design, hantverk och den växande turismen. Förklaringar till ovan? Ja, kulturen har funnits i många år, med en bra jordmån för många mindre företagare att vara kreativa och uppfinningsrika och därmed hitta vägar till försörjning. Ibland kan det vara bra att det inte finns få och starka arbetsgivare på orten. Det skapar en annan miljö som i sin tur bidrar till en innovationskraft och entreprenörsanda.

Bo, verka – och hinna med att leva
Markus med familj flyttade till Dalarna för drygt åtta år sedan, ursprunget är från Örebro. Med lite perspektiv är han mycket tacksam för den flytten.

– Dalarna har alltid legat mig varmt om hjärtat. Nu är jag väldigt glad och tacksam över att få vara en del av den här bygden med alla dess fördelar. Givetvis är själva jobbet viktigt, det är ju en grundsten. Och jag är väldigt förtjust i människornas kreativa och strävsamma attityd, man är stolt över att jobba och bidra, det är fina egenskaper. Sen har vi en trygg och bra miljö för barnen att växa upp i med bra skolor i den absoluta närmiljön. Och jag gillar att vi får riktiga årstider med allt vad det innebär av fritidsaktiviteter, och vi har både vatten och skidbacke ”mitt i stan”. Och sen alla aktiviteter och nöjen vi kan erbjuda, som under turistperioden där evenemangen avlöser varandra, det händer nåt hela tiden. Det är totalt sett en livslyx att bo och jobba i Rättvik. Av allt detta vill jag dela med mig följande, att det går att skaffa sig ett bra liv i Rättvik – och Rättvik behöver dig. Och skulle inte möjligheterna till arbete finnas just här är det enkelt att pendla. Inom en radie på 45 minuter når man andra tätorter som Mora i norr, och Leksand, Gagnef och regionen Falun/Borlänge i söder där landsting, länsstyrelse och större industrier finns. Vi bor i en stark region med många möjligheter för den som vill satsa på sig själv, sin familj eller helt enkelt söker nya värden i tillvaron.

Text: Johan Pellas