Gammelstan – platsen för föreningens jubileum

Ore Hembygdsförening fyller i år 90 år. Jubiléet kommer helt naturligt att firas i Gammelstan – en central plats i Hembygdsföreningens hjärta.

Konstnären Gustaf Ankarkrona besökte i mitten av 1920-talet Gammelstan i Norrboda. Han ansåg att den säregna och ålderdomliga gårdsmiljön, som timmerbyggnaderna på Finngården och Nissnissgården utgör, var något mycket unikt, som måste bevaras åt eftervärlden. Timmerbyggnader  har under sekler byggts upp på plats med de äldsta från sekelskiftet 1500/1600.

Ankarkronas kontakter med några ledande och driftiga personer i Ore blev orsaken till att Ore Hembygdsförening bildades. Vid en auktion ropades några av de gamla timmerhusen på Nissnissgården in av tre personer på uppdrag av en interimsstyrelse för Hembygdsföreningen som formellt grundades den 16 juli 1927. Av de sju grundarna var tre lärare, en ordförande i kommunalnämnden, en skogvaktare, en handlande och en banvakt i Furudal. Banvakten hade som rallare deltagit i anläggandet av järnvägen Orsa-Bollnäs.

Efterhand förvärvade Ore Hembygdsförening – genom köp, arv, ägobyte vid laga skifte och slutligen gåva – samtliga byggnader och tomten i Gammelstan. Därmed har våra föregångare bevarat ett omistligt kulturarv till efterkommande  generationer. Gammelstan är unik i sitt slag inte bara i Rättvik och Dalarna utan i hela Sverige. Gammelstan förklarades som byggnadsminne år 1966 av Riksantikvarieämbetet.

Genom arv efter en av ättlingarna från Finngården har Ore Hembygdsförening fått tillgång till tomtmark med bland annat ett tidstypiskt småhus från 50-talet och två timmerbyggnader på en tomt mittemot Gammelstan. Ore Hembygdsförening planerar att i dessa bygga lokaler för att samlat kunna visa bland annat Oredräkter, gamla textilier och andra föremål som hittills har funnits spridda i olika lokaler i Ore. Där kan också olika arrangemang som kurser, utställningar, utbildning och information skapa ett kulturarvscentrum för Ore, som kan ge en ökad attraktion och tillgänglighet för Gammelstan.

Dalarnas Museum har gett rådet att efter varsam renovering göra småhuset till ett 50-talsmuseum. Man kan då visa den stora skillnad i bekvämlighet och standard som det innebar att flytta från Finngårdens sekler gamla timmerhus helt utan all komfort till ett folkhemmets småhus från 50-talet. Hela projektet har fått helhjärtat stöd av Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund, Dalarnas museum, Länsstyrelsen och Hemslöjdsförbundet.

90-årsjubileet kommer att firas torsdagen den 13 juli med början kl. 11.00. Med Orespelmän, inbjudna ”VIP” från Länsstyrelse, kommun, Dalarnas Museum och grannarnas hembygdsföreningar. Landshövding Ylva Thörn och kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck håller högtidstal. De sju grundarna hedras av ordföranden i Ore Hembygdsförening. Särskilt inbjudna är ättlingar till grundarna.

Text: Inge Brorson   Foto: Hans Löbel