Hållbarhetsarbete i ord och handling

Ett viktigt avstamp är taget med fokus på ett ambitiöst och långsiktigt hållbarhetsarbete. Cirka 80 politiker, förvaltningschefer och enhetschefer fanns på plats för inspiration, föredragningar, grupparbeten och samtal.  I förgrunden Markus Svensson, hållbarhetsstrateg, och Annette Riesbeck, kommunalråd.

Vår historia och nutid har skapat väldigt goda förutsättningar för att trivas, växa och må bra i Rättvik. Men bakom hörnet väntar utmaningar, för såväl vår kommun som världen i stort. Hur kan vi skapa en hållbar utveckling där vi använder våra gemensamma resurser på ett förnuftigt sätt – utan att äventyra framtiden?

Förenta Nationerna, FN, har satt ned foten och givit ett löfte om att utrota fattigdomen. Ett globalt, utmananande mål som kräver engagemang, delaktighet och kunskap.

Det är samma parametrar som nu ska användas i Rättvik kring vårt arbete med hållbar utveckling.

För att visa att vi menar allvar kom den årliga budgetkonferensen den 10 mars –med ett 80-tal kommunala företrädare – att  ägnades åt temat hållbar utveckling, som landade i en tydlig och klar målbild: Rättviks kommuns ledare vill vara med och förändra världen – och vi börjar här och nu, med oss själva.

– Vi vill vara ett steg före, säger Annette Riesbeck, kommunalråd, och lyfter det proaktiva förhållningssättet. Ytterst handlar detta om livskvalitet, för alla, nu och i framtiden. Vi vill bygga en plattform för allt det vi redan idag gör och står för, där vi i tillägg ska driva metodiskt hållbarhetsarbete som är både framsynt och utvecklande. Och precis som för FN är ledorden delaktighet, kunskap och engagemang.

– Förmiddagen på budgetkonferensen var ett avstamp mot en framtid vi måste ta ett gemensamt ansvar för, både lokalt och globalt. Det vi gör handlar inte bara om oss som lever här idag, utan även kommande generationer av rättviksbor och världsmedborgare. Allt hänger ihop.

Annette menar att utgångsläget för Rättvik är tillfredsställande, med ett fungerande och bra samarbetsklimat. Dessutom finns skarpa erfarenheter av processarbete i utvecklingens tecken från till exempel Tillväxt & Tillsyn, det mycket framgångsrika projektet som har till syfte att utveckla nya arbetssätt som bidrar till att länka samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete. Även detta en del av något långsiktigt som bidrar till en hållbar utveckling.

– Vi behöver visa mod i det vi ska göra, våga sticka ut och hitta nya arbetssätt med mycket ”praktisk verkstad”. En konkret, strategisk handling är redan utförd, då vi avsatt pengar och anställt en hållbarhetsstrateg i kommunen, Markus Svensson. Det är med nya perspektiv vi bygger framtiden. Vi har bestämt oss för att sätta avtryck i de här frågorna och vi ska göra det tillsammans.

Text: Johan Pellas  Foto: Martin Litens

”Nu lyfter vi det här arbetet till nya nivåer. Vi har tidigare gjort bra saker inom hållbar utveckling, men var och en för sig. Med det här avstampet gör vi det tydligt för oss själva och omgivningen att Rättvik menar allvar. Vi pratar om en röd tråd, där vi kan göra skillnad på flera plan. Det här känns mycket intressant och bra.”

Ulf Israelsson, kommunchef

”En dag med ett tydligt syfte där vi tar med det ut i verksamheten och de planer som vi ska skriva under året. Det är jättebra att kunna lära av varandra och bygga vidare på erfarenheter och goda exempel. Jag gillar perspektiven i det vi vill genomföra, från globalt till lokalt, och koppla det till verksamheten här i Rättvik. Det vi gör kan påverka mer än vi tror. På mitt område ser jag positioneringseffekter, där dagens ungdom gärna lyfter in värderingar och miljöfrågor i valet av arbetsplats.”

Linda Bergström, enhetschef
Äldreomsorgen norra

”Vi har verktygen för att lyckas i Rättvik, med närheten mellan människor, och ett klimat som präglas av entreprenörskap. Vi är bra på att samarbeta, och kan nu, mot ett gemensamt mål, återigen plocka fram den styrkan. Att träffas så här över förvaltningsgränserna är jättebra. Det ger input, förståelse och skapar det viktiga samspelet. I ett hållbarhetsarbete tänker jag mycket på ungdomarna och den sociala delen, och hur viktigt det är att de är med och påverkar i stort som smått.” 

Bosse Bifrost, fritidschef

”Vi har lätt att komma nära varandra i Rättvik, det gör förutsättningarna bättre att verkligen kunna göra skillnad, även på hållbarhetsområdet. Och det är väldigt nyttigt att träffas över förvaltningsgränserna, det skapar olika infallsvinklar. Ett område inom hållbarhet, som vi redan är starka på, är vårt Återtag där naturbruksgymnasiet levererar kött och grönsaker till kommunens kök.” 

Anders Frodig, kostchef