En relativt nybliven stolt Rättvikskulla. Kommunens folkhälsostrateg, Iréne Sturve.
Foto: Martin Litens

Att flytta till Rättvik var som att ”komma hem”. En klyscha kan tyckas men det är en äkta varm skön känsla inne i mig. Lite märkligt eftersom jag inte har några rötter i Dalarna utan kommer från norra Vättersbygden.

Jag flyttade till Falun 1976 och sedan till Rättvik, sommaren 2012. Flyttanledning till Dalarna var att dåvarande make fick arbete i Falun, och jag som arbetade inom vården kunde lätt byta till Falu lasarett.

Startade mitt företag inom Hälsa & Utveckling, 1992 och har sedan dess haft förmånen att kunna varva olika anställningar med uppdrag i företaget runt om i Dalarna. Mycket pendling framför allt till norra och västra Dalarna och passerade då ofta Rättvik. Fick alltid en sådan lyrisk, härlig känsla när jag från Faluhållet kom till Söderås och möttes av vyn över Rättvik och Siljan – överväldigande oavsett väder och tid på dygnet. Har under många år haft ”ett gott öga” till Rättviks kommun.

”Det man fokuserar på växer” – januari, 2010 började jag tjänsten som folkhälsostrateg och drogförebyggare i Rättviks kommun – kändes som högsta vinsten. Pendlingsavståndet, Falun–Rättvik var helt okey med bra väg. Allt eftersom jag lärde känna ”rättvikarna” och bygden så stärktes känslan av att ”höra hit” och när jag, våren 2012, fick en chans på en bostad i centrala Rättvik, så tvekade jag inte många sekunder. Numera pendlar jag till Falun 1–2 ggr/vecka vilket går alldeles utmärkt.

En slogan som myntades för några år sedan ”Vi älskar Rättvik. Kom och älska med oss”, väckte rubriker men beskriver med glimten i ögat, Rättviksbornas kärlek till bygden. ”Livskvalitet inpå knutarna”, ”Vackert Rättvik”, ”Där tradition möter framtid” och ”Nära till det bästa av det mesta” är några andra slogans som ger en glimt av bygdens mångfald och vad som värderas högt. Så klart påverkar detta kommuninnevånarnas hälsa i positiv riktning. Mångfald av mänskliga mötesplatser, social gemenskap, tillhörighet, behövd och sedd, trygghet, stolthet, vackra miljöer, kultur och natur, mycket bra skolor, god kvalitet vård och omsorg, entreprenörsandan, småskaligheten, lokalproducerat ”inte ha för bråttom” – ett axplock av företeelser och upplevelser i vår lilla kommun, som har stor betydelse för kommuninnevånarnas hälsa.

Ser man till alla mätningar som gjorts inom de elva nationella folkhälsomålen så är hälsoläget mycket gott i kommunen.  Med hög andel främjande livsmiljöer och många friskfaktorer samt relativt få riskområden kan folkhälsoarbetets fokus läggas på att stärka och utveckla. Hälsa, ekonomi och miljö är varandras förutsättningar – det som stärker hälsan är också bra för vår miljö och ekonomi.

Text: Iréne Sturve

Hälsa skapas:

I en bra fungerande närmiljö – närsamhället, arbetsplatsen, skolan, hemmet – här arbetar vi till exempel med hälsofrämjande arbetsplatser, kommunens interna strategiska hälsoarbete, barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, hälsosamt åldrande hela livet.

I väl fungerande nätverk – där vi har en mycket bred samverkan med myndigheter, företag, föreningar, studieförbund – lokalt, regionalt,

nationellt och i viss mån internationellt. Exempel på aktiviteter är ”Varannan vatten i Rättvik – gör alla till vinnare!” och den årliga Folkhälsoveckan.

När man har en känsla av sammanhang, där man känner att man betyder något, är någon, vill något – arbetet inom detta område är föreläsningar, dialogmöten – större och mindre grupper.

När man har en livsstil och levnadsvanor som främjar hälsa – här arbetar vi till exempel med; Folkhälsospåren Långbryggan och Siljans strand åldersspann från 10 år till 85+, hög tillgänglighet. Rökfria skolor, Rökfria arbetsplatsen Rättviks kommun, Mat vikt och hälsa.