Närvik – så ger vi näringen vingar
att lyfta

Frukostmöte på Närvik. Foto: Magnus Andersson

Maria Werpers Dahl, ordförande i föreningen Närvik. Foto: Riesbeck Reklam

Guldbryggan, en av många aktiviteter som årligen arrangeras av Närvik. Foto: Riesbeck Reklam

Nära till precis allting och välkomnande. Direktkontakt mellan kommunfolk och företag, korta beslutsvägar.
– Det är lätt att vara företagare i Rättvik, säger Maria Werpers Dahl, ordförande i föreningen Närvik.

Vi träffar Maria på en mycket viktig geografisk plats för ortens utveckling. Platsen är Sjövillan, en av Rättviks   pärlor inom restaurangnäringen, belägen precis intill långbryggan vid Siljans strand och bara ett stenkast ifrån centrum. Mötesplatsen kunde inte vara bättre vald. Rättvik har sedan 1800-talet haft en stark attraktion som turistbygd i Sverige. Och det var nästan exakt just här, år 1894, som Sveriges första turisthotell byggdes av en tidig kvinnlig entreprenör, följt av en 628 meter lång brygga som tjänade ångbåtstrafiken när strömmarna av turister kom att växa i bygden. Mycket har hänt sedan Wilhelmina Skogh kom att bana väg för turismen i Dalarna, men vissa saker består. Tack vare Wilhelminas entreprenörskap kom Rättvik med omnejd att fyllas av sevärdheter för turisterna, vilket i sin tur skapade arbetstillfällen och inkomster för lokalbefolkningen. Och se hur embryot har utvecklats. I våra dagar synes entreprenörerna och småföretagarna växa såsom svampar ur jorden, fyllda av energi och idéer om ett kreativt företagande. Same, same, but different.

Drygt 120 år efter Wilhelmina Skoghs glansdagar finner vi här en annan betydelsefull kvinna. Även om hon gör allt för att tona ned sig själv, är branschforumet som hon är ordförande i en icke oväsentlig del i kommunens frammarsch som företagarkommun.

– Närvik är verkligen ett fungerande forum för utveckling, säger Maria. Och tack vare vår långa historia, över 17 år, har vi ett koncept och tillvägagångssätt som gör skillnad.

Vi finner dem inom turismen, handeln, träindustrin, jordbruket, skogsbruket, inom olika tekniska yrken, som specialister inom IT, konstruktion, design och så vidare. Vi pratar om de hundratals entreprenörer och småföretag som sprider sin drivkraft över samhället. Det är för dem och alla andra näringsidkare som föreningen Närvik existerar, vars syfte är att agera som en katalysator och bidra till positiva processer inom näringslivet.

Styrelsen för Närvik består av ett antal personer med sin bas i den lokala näringen, utöver dessa återfinns representanter från olika organisationer som Svensk Handel, Företagarna, LRF och Turistföreningen. Från kommunen deltar tre politiker över blockgränserna samt att näringslivschefen är adjungerad.

– På det här sättet blir det enklare att driva frågor, vi får direkt input och kan agera med tydlighet och handlingskraft. Under våra möten kan vi verkligen knyta ihop säcken och få ett helhetsgrepp. Många projekt, idéer och tankar har varit uppe till diskussion genom åren, och det är mycket gott som kommit ut av det.

Maria tillhör kategorin familjeföretagare i tredje generationen. Tillsammans med sina bröder driver hon ett företag i återvinningsbranschen med 35 anställda och en omsättning på drygt 40 Mkr.

– Jag har svårt att tänka mig ett annat liv än som företagare. Visst, vi jobbar mycket, men vi fattar besluten själva och kan verkställa dem direkt. Jag har en vardag fylld av ansvar, men också frihet. Jag värderar detta väldigt högt.

Maria bär syn för sägen och förmedlar det som tidigare sagts, att det i Rättvik bor många

förslagna och påhittiga personer som utan vidare kan sätta entreprenör på sitt visitkort.

– Ska vi göra något gynnar vi gärna lokala företagare, vi hjälper varandra att växa. Jantelagen undrar någon, hur upplever du den. Jag är glad att vi börjar komma ifrån den, den finns överallt men kanske i mindre grad här med så många insiktsfulla företagare. Dessutom består Rättvik av en bred mix av inflyttade, det skapar en bra mentalitet för affärer och utveckling. Och som nyinflyttad tror jag man känner sig hemma ganska fort. Ett tips är att bli medlem i Närvik och delta på våra evenemang, som våra månatliga frukostträffar med 50–60 personer närvarande vid varje tillfälle. Det är ett bra sätt att bygga nätverk och få en lokal identitet.

Det bästa av två världar
Sedan 2011 har en intensiv utbyggnad pågått av de fiberbaserade bredbandsnäten till byar i Rättvik. Givetvis har detta en viktig betydelse. Vill man vara högtidlig hamnar centrum av världen lika mycket i Rättvik som någon annanstans, de tekniska möjligheterna blir obegränsade. Utöver de traditionella tjänsterna inom bredband, telefoni och TV väntar en värld av möjligheter.  Utbyggnaden kan också uttryckas i andra mjukare parametrar; bygden blir mer attraktiv att leva i eller flytta till, inte minst våra mindre byar. Varför bo kvar i en trång storstad när man kan utföra samma jobb och tjänster i Rättvik?

– Den här frågan kan vara avgörande, det är väldigt viktigt att kunna ta jobbet med sig vart man vill. Och kombinationen av bra utbildning i byskolor och obegränsad fiberkapacitet borde vara en tilltalande ekvation i vardagslogistiken.

Maria uttrycker sig som näringslivschefen i kommunen, Markus Svensson, att finner man inte lösningen för ett jobb på orten, så är Rättvik ändå ett bra ställe att slå ner sina bopålar på.

– Drygt tre timmar till Stockholm, två timmar till Sälen, knappt två och en halv till ”Alperna”, det vill säga norska Trysil. Till detta korta avstånd till en mängd olika arbetsmöjligheter i våra grannkommuner. Rättvik är en knutpunkt med bra kommunikationer oavsett i vilken riktning man söker sig, vare sig målet är en arbetsplats eller fritidsaktivitet.

– Vi ser på näringslivsrankingen att Rättvik är på rätt väg, vi har något verkligt bra på gång. Och jag är glad över med vilken beslutsamhet som alla parter bidrar för att utveckla näringen.

Text: Johan Pellas