Nyhedsskolan – en skola i förändring

Alla elever har rätt till att utvecklas i en trygg och tillgänglig lärmiljö. De ska kunna delta och ges möjligheter att vara med i alla skolans aktiviteter. Det krävs kompetens och en bra organisation för att utveckla en likvärdig lårmiljö.
Den 1 januari 2015 skärptes diskrimineringslagen och klassar numera bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Detta omfattar både undervisning och lokaler.

Våren 2013 påbörjades planeringen av behovet för en ombyggnation av Nyhedsskolan. Studiebesök och konsultation av expertis inom landstinget Dalarna lades som en grund inför det fortsatta arbetet. Politikerna tog sedan ett beslut 2014 om att genomföra en omfattande ombyggnad av Nyhedsskolan.

Vårterminen 2016 invigdes de nya lokalerna. Den första gruppen som fick förmånen att flytta in i de nyrenoverade och anpassade lokalerna var en förskoleklass med 38 elever och som även inkluderade fritidshemsverksamheten. Personalens arbetslag bestod av 5 pedagoger.

Lokalerna har idag en modern utbildningsmiljö utrustad med ny teknik och där varje inköp av utrustning, möbler och läromedel är noga genomtänkt för att alla elever ska kunna undervisas här.

Byter kläder i slussarna
Den stora förändringarna i lokalerna är framförallt ventilation och de så kallade slussarna. Eleverna kommer först till ett kapprum där man hänger av sig ytterkläderna och ställer av sig skorna. Därefter går man in i ett omklädningsrum och byter om till skolans kläder. När eleverna går hem byter man återigen kläder till de man hade på sig när man kom. Syftet med ”skoluniform” är att minska exponeringen av allergener. Hanteringen av kläderna sköts av en personal som tvättar och handhar rutinerna för att säkra miljön för elever med allergi.

När eleverna äter sin skolmåltid går de flesta till Rättviksskolans matsal.

De elever som har svårare livsmedels-  allergier äter sin lunch under kontrollerade former på Nyhedsskolan. Fram till idag har elevgruppen varit en åldershomogen årskurs 1. Fortsättningsvis kommer verksamheten att ha några elever som både är yngre och äldre. Under läsåret har fler familjer hört av sig och visat intresse för att ha sina svårt allergiska barn på Nyhedsskolans tillgänglighetsanpassade skolmiljö. Några har redan börjat.

– Vi är mycket stolta över att Rättviks kommun idag kan erbjuda elever en skolmiljö som är anpassad och tillgänglig för alla, säger Anders Therén, biträdande rektor.

Text: Anders Therén  Foto: Thomas Riesbeck, Riesbeck Reklam

Margaretha Goliats, lärare och Anders Therén, biträdande rektor står i öppningen till en av flera slussar som finns på Nyhedsskolan.

En pedagogisk skylt som visar hur barnen ska göra när de kommer till skolan.