Prisad grundskola
– med individen i centrum

Dalarnas bästa grundskola finns i Rättvik, det har två branschaktörer kunnat påvisa i sina undersökningar.
– Det är en mängd faktorer som bidragit till detta, säger Lars Kratz, stolt skolchef.

Att bli bra på nånting kräver ofta uthållighet och en tydlig idé om vart man vill. Rättvik har gjort sin läxa, till och med så bra att man rankas som Dalarnas bästa skola, därtill topp tolv i Sverige.

Framgångsfaktorerna är flera menar Lars Kratz, och hyllar klimatet för samarbete – alla parter inom skolan har lyckats hitta vägar för utveckling och dragit åt samma håll. Allra helst vill han hylla lärarna.

– Vi har förmånen att ha en väldigt engagerad och duktig lärargrupp, där en ovanligt stor del är utbildad och behörig i jämförelse med andra kommuner. De har även en hel del samarbete mellan skolorna, så kallat kollegialt lärande, för att utvecklas och bli bättre. Det innebär till exempel att de sambedömer vid nationella prov för att få en säkrare bedömning. Vad vi får är en kvalitetssäkring och förstärkning av lärarnas kompetens.

Grundskolan i Rättvik omfattar nästan tusen elever, där de flesta slussas vidare till Rättviksskolan när de kommer upp mot högstadieåldern. Ett högstadium finns även i Furudal, där elever från närområdet går. Men även elever från andra skolor i Rättvik har möjlighet att välja Furudal. Dessutom finns det på skolan ett 25-tal elever från andra kommuner som kombinerar sina studier med ishockey i den lokala föreningen, IFK Ore.

Lars pratar om kontinuiteten, att ha långsiktiga mål att jobba mot.

– Jag skulle vilja påstå att vi har ett väldigt systematiskt utvecklingsarbete av vår skola, och det gör skillnad.

Lars menar även att Rättvik har en väldigt jämlik skola. Och om barnen har föräldrar med akademisk bakgrund eller inte verkar inte spela någon roll.

– Vi kan påvisa bättre resultat än de flesta andra skolor ändå.

Framgång – men ingen slutpunkt
Just detta med att sätta eleven i centrum är en nyckelfråga. Det kan handla om stöd som sätts in direkt om någon elev brister i ett ämne. När det behövs har Rättviks kommun ambulerande specialpedagoger som inte är knutna till någon speciell skola utan går in där behovet för tillfället är störst. Och det redan från förskolan.

– Men det handlar också om de riktigt duktiga och studiemotiverade eleverna – hur kan vi utveckla dem från sin nivå? Att komma vidare i sina studier handlar ofta om trygghet, självförtroende och tydliga mål. Och man måste kunna ställa krav.

Det här med att prisas som bästa skola förpliktigar, samtidigt som allt är en färskvara, det går liksom inte att stanna upp och slå sig för bröstet.

– Att vara rankad som bästa skola är förstås bra, men det viktiga är att vi har kontinuitet och ligger kvar bland de främsta år efter år. Det ger oss en bra plattform att jobba vidare från, samtidigt som vi har en strävan att hela tiden bli bättre, det finns alltid mer att göra. Samtidigt ska vi känna stolthet. Det här är en framgång för alla som på något sätt är berörda, förskolan, matpersonal, lärare, elever, skolledning, alla. Och det är ett lagarbete som ska fortsätta.

Text: Johan Pellas

Lars Kratz, skolchef.

VÄRT ATT VETA:

Lärarförbundet och Skolverket har båda kommit fram till att Rättvik har en mycket fungerande skola, bäst i Dalarna 2014 enligt Lärarförbundet, därtill på tolfte plats i Sverige enligt Skolverket.
95 procent av eleverna gick efter vårterminen 2014 ut grundskolan med godkänt i alla ämnen. Alla elever, utom en, lämnade skolan med behörighet till gymnasiet.
Detta trots att andelen föräldrar med akademisk utbildning är låg i Rättvik, 36 procent.
I riket, och även Dalarna som helhet, misslyckades samtidigt 13 procent av eleverna med att nå behörighet.
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har även de rankat Rättvik  högt i sina undersökningar. Deras fokus i undersökningen har varit på skolans resultat kopplat till slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.