Rättvik är Sveriges e-Hälsokommun 2018

Idag diskuteras återkommande digitaliseringens möjligheter för en liten kommun som Rättvik. Uttryck som e-handel, e-faktura, e-arkiv och e-hälsa hör idag till vardagen och ett flertal mobila lösningar är självklara för de allra flesta av oss.

Halva jordens befolkning har nu tillgång till internet. Vi söker information, tar del av olika tjänster och kommunicerar med släkt och vänner. Antalet äldre och personer med någon funktionsnedsättning som varje dag kommunicerar eller söker information via mobil, läsplatta eller dator ökar kraftigt och rättvikarna är inget undantag. För att möta efterfrågan har bland annat wi-fi installerats på alla äldreboenden i kommunen. En annan satsning som också fått stor uppmärksamhet i övriga Sverige är kommunens Teknikcoacher som erbjuder IT- stöd och vägledning på samtliga gruppbostäder och inom de dagliga verksamheterna.

Säkert var det just detta faktum som gjorde att Rättviks kommun, tidigare i år, tilldelades utmärkelsen ”Sveriges e-hälsokommun 2018” 

– Fantastiskt att lilla Rättviks målinriktade arbete och engagemang uppmärksammades på Nordens ledande e-hälsomöte. Vi är så oerhört glada, stolta och rörda över vinsten och över de fina orden i motiveringen säger Lena Fröyen, förvaltningschef vid Rättviks kommuns socialförvaltning som tillsammans med Gunilla Klingh, verksamhetschef inom utveckling & stöd, mottog priset på Vitalis i Göteborg. Lena och Gunilla är helt överens om att Socialförvaltningen aldrig hade kunnat göra detta arbete utan sina engagerade medarbetare och brukare. Det är en resa som gjorts och görs i samverkan, såväl internt som externt.

Motivering: ”Med ett fantastiskt fokus på människors behov och förutsättningar, en uttalad målsättning och ett stort ansvarstagande har man lyckats göra stor skillnad för människor med funktionsnedsättning. En kommun vars ledstjärna är att ge människor makt och möjligheter att själva bestämma över och forma sina liv. En kommun som trots sin litenhet visat stor styrka och förmåga att gå från mål och strategier till faktisk förändring för invånare och medarbetare.
En kommun som har satt frågan om digital delaktighet högst upp på agendan i sin strävan för en hållbar samhällsutveckling.
För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet”. 

Juryn som valde fram Rättvik som vinnare består av representanter från:
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Myndigheten för delaktighet
Vårdförbundet
Föreningen Sveriges Socialchefer
Vitalis                                                   

Gunilla Klingh och Lena Fröyen tar emot priset. Foto: Privat