Rättviks kulturhus

I Rättviks kulturhus där biblioteket är inrymt har besökarna även tillgång till en konsthall, Mörksuggefondens konstsamling, ett naturmuseum, ett bildarkiv, en hörsal med programverksamhet och utställningsverksamhet i entréhallen med mera.

Rättviks konsthall
I Rättviks konsthall visas samtidskonst av svenska och internationella konstnärer.

Kommande utställningar:
Lisskulla Moltke-Hoff, film, foto, installation
3 december 2016–22 januari 2017
Ur Mörksuggefondens samling
11 februari–19 mars

Solitary Road, foto och text; Anders Alm, fotograf och Ella Jonsson författare. 25 mars–1 maj

Joakim Johansson, måleri 6 maj–11 juni

Rättviks naturmuseum
I museet följer vi Rättvik från Jordens födelse fram till dagens växt- och djurliv.

Utställningen berättar om den jättelika meteoriten som slog ner för många miljoner år sedan, som omformade landskapet och gav oss förutsättningar för en rik kulturbygd. I Rättviks naturmuseum kan inhämtas information om ett stort antal utflyktsmål i Rättviks kommun.

Kulturprogram
En mängd program sker i kulturhusets hörsal, föredrag, musik, författarmöten, debatter, teater och mycket mer.

Vad som händer i huset annonseras varje vecka i Rättviks veckoblad Rättviks Nytt och på kommunens webbplats rattvik.se i kalendern på startsidan och på rattvik.se/kulturprogram

Rättviks bildarkiv
Bildarkivet har en samling på cirka 500 000 bilder, dessa är mestadels negativmaterial och en del av materialet är digitaliserat och sök- och beställningsbart via kulturhusets bilddator och numera även på Internet via bildarkivet.rattvik.se

Stiftelsen Mörksuggefonden
Stiftelsen Mörksuggefonden bildades för att skapa ett konstmuseum i Rättvik. Initiativet togs bl a av rättvikskonstnären Verner Molin (1907–1980) som donerade hela sin kvarlåtenskap till fonden. Olle Hanspers, Lasse Lindqvist och Janne Dahl är tre andra betydande donatorer.  Stiftelsen Mörksuggefondens samling består av 5 000 konstverk. Delar av konstsamlingen visas regelbundet i Rättviks kulturhus och andra offentliga lokaler främst i Dalarna. Tillfälliga utställningar arrangeras runt om i landet.