Rättviks rika kulturliv

Kulturhuset i Rättvik är centrum för kommunens kulturverksamhet. Foto: Lennart Edvardsson, Rättviks Bildarkiv

Opera och rock i Dalhalla, spelmansstämma i Bingsjö, jazz på Rättviks gammel- gård, ETHNO – musikläger med ungdomar från hela världen, Folkmusikens Hus och Musik vid Siljan – Sveriges äldsta musikfestival.

Kulturidentiteten, där musiken har en framträdande roll, är ett av Rättviks starkaste varumärken. Byggnadskulturen, hantverkskunnandet, konsten och dräkttraditionen är också viktiga inslag i bilden av Rättvik. I Rättviks byar pågår ständigt ideella insatser för att främja kulturlivet och bland småföretagarna finns en kraft och vilja att ta vara på och vidareutveckla kulturturism och företagande. För oss som bor i Rättvik är ett rikt och levande kulturliv närvarande oavsett ålder. Kultur står dels för tradition och bygger broar mellan generationer men kultur står också för nyskapande och är de ungas sätt att visa och söka sin identitet.

Ett hus – fyra världar
Centrum för kommunens kulturverksamhet är Rättviks kulturhus – ”Ett hus – fyra världar” som inkluderar konsthall, naturmuseum, bibliotek och bildarkiv. Konsthallen visar svensk och internationell samtidskonst. Rättvikskonstnären Verner Molin, som bl.a. formgivit folktrofiguren Mörksuggan, har sin hemvist i kulturhuset. Naturmuseet berättar ett 15 000 miljoner år långt äventyr från jordens uppkomst till dagens djur och växtliv och om en meteorit som för 377 miljoner år sedan slog ned och skapade vårt, internationellt sett unika, geologiska landskap med rikliga fyndigheter av fossil. Biblioteket, Rättvikarnas vardagsrum, erbjuder skön- och facklitteratur i traditionella och nya former, surfdatorer, trådlöst nätverk och en vacker läsepaviljong med dags- och veckotidningar. Bildarkivet har digitaliserat 40 000 foton, genom dessa kan du nu enkelt ta del av över hundra år av Rättviks historia.

I Kulturhusets hörsal erbjuds, i sammarbete med föreningar och studieförbund, ett rikt och varierat program med bl.a. föreläsningar och teaterföreställningar. Vår barn- och ungdomsbibliotekarie och kulturpedagog har ett nära samarbete med skolorna och organiserar föreställningar och visningar med workshops för barn och ungdomar.

Att bo i Rättvik innebär att leva i och med kulturen och närhet till allt även huvudstaden endast tre timmar bort.

Välkommen Du med!

Text: Märta Kallur