Societetspaviljongen – väl värd att ”upptäcka”

Vid Enåns strand inte långt från Rättviks kulturhus ligger den vackra Societetspaviljongen – ett kulturminne värt att uppleva. Interiören är dekorerad av den kände kyrkomålaren Olof Hofrén. I dag används paviljongen bland annat till konserter och går även att hyra som exempelvis vigselrum.

Området utmed Enån, strax innan utloppet i Siljan, är ett gammalt kulturcentrum. Vid mitten av 1700-talet inrättades här ett gästgiveri som från början kallades Siljansvik och senare Carlsvik. Omkring sekelskiftet 1800 byggde  den dåvarande gästgivaren Anders Munktell Rosenvik, en ny anläggning i herrgårdsstil som senare döptes om till Hvilan. 

Provincialläkare på Carlsvik, Carl Jakob Wettergren, hade fattat intresse för en medicinsk kallvattenbehandling som blivit på modet i Europa och Sverige och tog initiativet till en sådan kuranstalt i Lerdal. 

Kuranläggningen uppfördes vid Enåns strand och en vattenledning drogs från den kalkhaltiga Algutskällan vars vatten ansågs hjälpa mot krämpor. I husets bottenvåning fanns bassänger, badrum och behandlingsrum. På övervåningen fanns tio möblerade rum för badgästerna. Efter uppvärmning genom promenader eller kroppsarbete erbjöds behandlingar i form av lavemang, torra och fuktiga inpackningar och olika typer av duschar och bad.

Anläggningen öppnades 1848 och hit kom många förmögna gäster både från Sverige och andra länder för att njuta av kurbehandlingar, men också av naturen och den rika kulturen. Wettergren var också angelägen att hjälpa allmogen och samhällets medellösa, som var välkomna att gratis dra nytta av det läkande källvattnet. 

Intill huvudbyggnaden förlades en särskild societetssalong, en åttasidig byggnad med 18 alnars diameter (cirka 10,7 meter). Byggnaden är försedd med sju fönster i gotisk stil och är dekorerad invändigt av den kände kyrkomålaren Olof Hofrén. Societetssalongen bekostades och innehades av ett särskilt bolag, Societs Salons Bolaget, och användes bland annat till konserter och baler. 

Kuranläggningens saga blev kortvarig. Med åren minskade antalet badgäster och ekonomin försämrades. Anläggningen drevs fram till 1858. Badhusbyggnaden revs sannolikt 1874 och de övriga byggnaderna efter hand. Huvudbyggnaden revs för drygt 50 år sedan. 

Det enda som i dag finns kvar av den en gång så imponerande turistattraktionen är Societetspaviljongen, som numera hyrs ut via Rättviks kulturhus för vigslar och andra evenemang.

Societetspaviljongen. © Lennart Edvardsson/Rättviks bildarkiv

Dr Carl Jakob Wettergren. Foto © Rättviks bildarkiv