Tillväxt och Tillsyn – ett koncept som sätter småföretagaren i centrum

I Rättvik sjuder det av småföretagande, en enkel sökning på alla bolag visar att den lilla kommunen med strax under 11 000 invånare hyser över 2 500 organisationsformer. I århundraden har människor i Rättviks bygder försörjt sig genom att skapa affärer. Historiskt var det skog, djurhållning och odling som var det mest frekventa, idag handlar mycket om småföretagande inom turism.

Rättvik är inte unikt vad gäller företagsstrukturen. 99,4% av alla företag i Sverige klassas som små, det vill säga har färre än 50 anställda. 75% av alla företag drivs av en enda anställd, oftast ägaren.

Att vara småföretagare i Sverige 2014 är inte alltid enkelt. Mätningar visar att det finns ungefär 1200 lagar, 2200 förordningar, 8100 föreskrifter och allmänna råd samt totalt sett bortåt 94 000 000 blanketter för företagare att fylla i eller förhålla sig till. Syftet med detta är såklart gott – att säkerställa miljö, kvalitet och säkerhet i verksamheterna, men frågan är om inte medlen i detta fall försvårar förutsättningarna för ett gott entreprenörskap.

Kombinationen av regelbördan och företagsstrukturen är inte alls särskilt lyckad, någonstans. Kanske är det just därför som Rättvikskonceptet ”Tillväxt och Tillsyn” väcker så mycket sympati och uppmärksamhet över hela landet. Konceptet startades i Rättvik år 2009 med syfte att minska regelbördan för småföretagare utan att för den skull ”tulla” på säkerhet, kvalitet eller miljö. Det har inneburit att man förändrat sitt sätt att ta ut avgifter och sitt sätt att kommunicera med småföretagare. Man kan säga att man skapat en gemensam plattform där hela samhället kan inrymmas för att utveckla Rättvik.

Tillväxt och Tillsyn har blivit ett kännetecken för Rättvik och vår tilltro till småföretagare. 2014 framhöll NNR (Näringslivets Regelnämnd) konceptet Tillväxt och Tillsyn som ett föredöme för övriga kommuner i Sverige. När NNR under 2011 genomförde en enkät riktad mot sina 300 000 medlemmar, småföretag runt om i landet, så visade det sig med stor tydlighet att det som företagare i Sverige önskar sig mest från myndigheterna är större insikt och förståelse kring hur det är att vara företagare. Svensk Handels riksorganisation använder konceptet som ett gott exempel i sitt arbete, och i Svenskt Näringslivs mätningar gällande företagsklimat slår Rättvik alla tidigare resultat med hästlängder.

Under 2014 uppmärksammade också Livsmedelshandlarna arbetet inom Tillväxt och Tillsyn.

Text: Markus Svensson Foto: Magnus Andersson