Vad är ett gott företagsklimat?

Markus Svensson tillträder tjänsten som kommunens hållbarhetsstrateg 1 januari 2016 och Helena Back övertar rollen som ny näringslivschef. Foto Riesbeck Reklam

Rättviks kommun har Dalarnas bästa företagsklimat, visar mätningar från Svenskt Näringsliv. Man har frågat företagare hur de upplever olika områden inom kommunen, såsom tjänstemän och politikers attityder till företagande, regeltillämpning, information från kommunen och så vidare.
Rättvik placerar sig på 81:a plats i landet, vilket alltså är bäst i Dalarna.

Så vad är ett gott företagsklimat, hur uppstår det och vilken betydelse har det för en ort, såsom Rättvik?

Till att börja med kan vi konstatera att Rättvik inte sticker ut särskilt mycket från mängden när det gäller näringslivets sammansättning. 99,4% av företagen i Sverige klassas som små, vilket innebär att de har färre än 50 anställda. I Rättvik finns det i princip bara ett företag som har fler anställda, Hedlunds Trävaru AB i Furudal.

Små företag är alltså grunden i Rättviks näringsliv, och därmed motorn i vårt samhälles utveckling. Det är genom företagandet som vi kan få tillgång till service såsom butiker, badhus, slalombacke, Dalhalla, kiosker, bensinstationer och mycket annat. Det är den servicen som gör att fler människor vill flytta till vår kommun, eller väljer att bo kvar. Utan bra förutsättningar för småföretagande finns helt enkelt inte samma incitament till det som verkligen är värt något, såsom framtidstro, gemenskap, byggnationer, sociala- och miljömässiga förbättringar och andra saker som ger människor energi och skaparglädje.

Det är det som företagsklimat handlar om, det är därför Rättviks kommuns politiker, tjänstemän och företagare valt att prioritera det som arbetsområde och det är resultatet av de prioriteringarna vi nu ser.

Många företagsbesök
Svenskt Näringslivs mätning är en av flera. Det som skiljer den från andra mätningar är bredden, den inkluderar mjuka värden och den berör många områden. Den kanske mest rättvisa mätningen av företagklimatet är den samlade bild vi får när vi årligen genomför ”Företagsfokus”. Företagsfokus innebär att 5–10 politiker och tjänstemän under en vecka gör massor av företagsbesök. Där får vi veta vad företagare tycker och tänker om Rättvik som hemmaplan för just deras verksamhet, vi får veta hur det går för företagen och vilka behov de har för kommande år.

Genom åren har tonläget ändrats rejält, vi har gått från att vara en kommun som fått ganska mycket kritik, till en kommun som får mycket beröm av företagarna på orten. Det är fantastiskt roligt och anledningarna till förändringen är människor som arbetar i gränslandet mellan kommun och näringsliv. De människorna är många till antalet och arbetar med väldigt olika saker, såsom regeltillämpning, information, säkerhet, samhällsplanering, bygglov, vägar, mark och lokaler, bland annat.

Som näringslivschef står jag ofta i centrum när Rättvik uppmärksammas. Det är fantastiskt roligt men det finns också många andra som förtjänar sin plats i rampljuset. Det är också summan av de insatserna som gör mig hoppfull för framtiden. Som liten landsbygdskommun sätts vi ständigt på prov, men så länge samarbete, positivitet, god kommunikation och förståelse är grunden i det vi håller på med, så länge kommer det här laget att spela oss ur svåra situationer och skapa nya förutsättningar till lokal utveckling i Rättvik.

Text: Markus Svensson, Näringslivschef, Rättviks kommun

Teresa-BergkvistTeresa Bergkvist, regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna.

Varför är det viktigt med ett bra företagsklimat?
Företag och företagsamma människor är viktiga för att de utvecklar vårt samhälle. De hittar nya smartare sätt att jobba på, men också nya spännande produkter och tjänster för oss att ta del av. Dessutom skapar de jobb och de genererar skatteintäkter. Ju bättre det går för företagen desto mer bidrar de till samhället. Därför är det i allas intresse att vi skapar ett så bra klimat som möjligt för våra företagsamma människor och för våra företag.

Och vad tycker du om Rättvik?
Rättvik har jobbat målinriktat med att skapa en nära relation till företagen. Man har insett hur viktigt det är att hela kommunen jobbar för att skapa ett bra företagsklimat och man har visat att man de facto vill och kan förändra sitt sätt att jobba för att underlätta för företagen. Föredömligt!