Våga hjälpa

– när du misstänker att något inte är som det ska!

Våld i nära relationer, det vill säga psykiskt- fysiskt- ekonomiskt- eller sexuellt våld, kan pågå länge i hemmet innan den utsatta ber om hjälp eller att våldet av någon annan anledning upptäcks.

Utövandet av våld har ofta ett nära samband med alkohol och andra droger och riktar sig inte enbart mot kvinnor utan även mot män, barn, äldre personer eller mot personer med funktionsnedsättning.

Iréne Sturve, folkhälsostrateg på Rättviks kommun, menar att antalet anmälningar i kommunen är få men att mörkertalet troligtvis är lika stort i Rättvik som i övriga landet.

2014 fick hon uppdraget som samordnare mot relationsvåld. I samarbete med kommunens socialtjänst, räddningstjänst, polisen med flera startades projektet ”Våga hjälpa” med syfte att skapa ett tryggt och säkert samhälle utan hot och våld i nära relationer.

Målet med projektet är att personer som är utsatta ska få information om vart de kan vända sig för att få hjälp och att personer som i sin profession möter människor i olika situationer, tidigt ska uppfatta signaler om att någon inte mår bra och våga ställa frågor.

Ett annat mål är att alla som ser att barn far illa ska göra en oros-anmälan.

Mer information om Våga hjälpa finns på: rattvik.se/vagahjalpa

– Brottsoffer eller personer som ser att någon annan far illa vet många gånger inte vem de ska kontakta för att få hjälp, säger Iréne Sturve. Foto: Martin Litens

– Vi vill medverka till att våld i nära relationer minskar genom förebyggande arbete, säger räddningschef Rune Daniels. Foto: Johan Pellas

VETA MER

Enligt en befolkningsundersökning bland 10 000 män och 10 000 kvinnor 18–74 år svarade 46% av kvinnorna och 38% av männen att de utsatts för någon form av allvarligt våld före 18 års ålder och 29% av kvinnorna och 23% av männen utsattes för någon form allvarligt våld efter 18 års ålder.

I vuxen ålder utsätts kvinnor framför allt av partner eller före detta partner, män framför allt av okända personer.

Källa: Våld och hälsa – befolkningsundersökning, Nationellt centrum för kvinnofrid 2014