”Vi bygger Rättvik”

– Kan vi tillsammans lyckas med att bygga 100–150 lägenheter och fylla dessa så betyder det att vi också ökar antalet invånare i Rättvik vilket är oerhört betydelsefullt, säger Ebbe Evbjer. Foto: Martin Litens

Rättvik är inte ensamt om att ha brist på bostäder. Bostadsmarknaden är hårt pressad över hela vårt land. Dagligen så möts vi av nyheter om hur bristen på bostäder bland annat bidrar till ökade priser. Förklaringarna till hur situationen uppstått varierar beroende på vem man frågar. Det finns de som hävdar att vi inte har sämre tillgång på bostäder i dag än för 30 år sedan.

Det handlar snarare om att det bor färre människor i de boenden som finns, det vill säga vi använder mer yta och lever kanske mer exklusivt än tidigare. Oavsett förklaring så behöver Rättvik fler alternativ att erbjuda sina invånare och för dem som vill flytta hit. Att inte kunna välja ger en slags ”kvävningskänsla” som inte är bra för bygden.

Men det skall bli ändring på det nu! Rättviks fastigheter AB har beslutat sig   för att bygga 30–40 hyreslägenheter vid Hemköpsparkeringen. Meningen är att bygget skall vara i full gång under slutet av nästa år, 2017. Det finns en stor politisk enighet om att detta är en av de viktigaste frågorna just nu. Byggnation behövs för att få ”snurr på hjulen”. Dels skapar det arbetstillfällen men det skapar också en flyttkarusell som i sin tur genererar utveckling. Näringslivet i Rättvik har också en mycket framskjuten position i kommunens utveckling. Här sker nybyggnation samt om- och tillbyggnad av privata aktörer på ett mycket förtjänstfullt sätt. Nämnas kan till exempel gamla Pingstkyrkan.

Fler lägenheter blir fler invånare i Rättvik
Men vi arbetar också för att få till fler byggnationer här i Rättvik. Det gör vi under parollen ”Vi bygger Rättvik”. Vi vill skapa ett nytt kvarter där både det kommunala bolaget och den privata marknaden söker samverkansvinster till allas vårt bästa. Vi hoppas kunna bjuda in såväl byggföretag och deras underentreprenörer som banker och investerare till detta arbete. Kan vi tillsammans lyckas med att bygga 100–150 lägenheter och fylla dessa så betyder det att vi också ökar antalet invånare i Rättvik vilket är oerhört betydelsefullt. Självklart innebär det också att de kommunala servicebyggnaderna behöver utvecklas i samma takt. Jag tänker på skolor och äldreboenden men även på affärs- och industridrivande lokaler anpassade för Rättviks företagskultur.

Det är en stor utmaning att ta sig an. Kanske snudd på omöjlig. Men med vetskap om vad Rättvikarna tidigare lyckats med och ständigt verkar för så tror jag att det är möjligt. Där kommer parollen in igen, ”Vi bygger Rättvik”. Om du är med så blir det ett vi och blir vi tillräckligt många som har Rättviks framtid som mål, så kommer vi att lyckas.

Text: Ebbe Evbjer, VD Rättvik Fastigheter AB/Rättviks kommun kommunhus AB

I centrala Rättvik byggs Pingstkyrkan om till lägenheter

Byggnadsfirma Karls & Svens från Rättvik köpte Pingstkyrkan 2015. Kyrkan bestod då av en stor lokal med relativt högt i tak samt en källarvåning med fina utrymmen. Det första man gjorde var att ta kontakt med en arkitekt som började skissa på olika förslag och idéer på tänkbara planlösningar. Arbetet var inte helt enkelt med tanke på att det naturligtvis fanns befintliga väggar och ta hänsyn till.

Idag är byggnationen i full gång. Det blir två våningar med tre personliga och trivsamma lägenheter på vardera plan, både 2:or och 3:or i varierande storlekar. Själva kyrkbyggnaden har byggts ut med ett trapphus som även innehåller en hiss vilket många efterfrågar i centrala Rättvik.

När kan man flytta in då? Ja, de tre lägenheterna på första planet ska vara inflyttningsklara första januari 2017 och de tre lägenheterna på plan 2 ska vara klara till sommaren 2017.

– Det här är ett roligt projekt men samtidigt en stor utmaning. Det är viktigt att vi får till trivsamma och personliga lägenheter men även en tilltalande exteriör. Arbetet är i full gång och med ett bra nätverk av duktiga hantverkare från bygden går det utmärkt, säger Pola Svens på Byggnadsfirman Karls & Svens.

De nya lägenheterna ligger på Vasagatan i centrala Rättvik. Foto: Riesbeck Reklam