Sverige får nu sin första geopark

Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark och får därmed ökade möjligheter att utveckla den lokala besöksnäringen och öka intresset för geologi och därmed förståelsen för vår natur. Styggforsen som ligger 20 kilometer norr om Rättvik och 1 kilometer väster om Boda kyrka, anses av många vara ett av länets roligaste och vackraste reservat. Här finns en intressant geologi med branta klippor, vacker utsikt och ett högt vattenfall samt spår efter ett vattenkraftverk och ett tegelbruk.

Växtligheten är unik och här finns många spännande blommor och mossor som trivs tack vare hög luftfuktighet och markens innehåll av kalk.

Här kan du hitta Orkidéerna Purpurknipprot och Spindelblomster men även den färggranna busken Tibast som är lätt att känna igen på de vaniljdoftande och rosalila blommorna.

Fakta:
För nästan 380 miljoner år sedan slog en meteorit ner, ställde berggrunden på ända och bildade det som skulle bli sjön Siljan. Meteoritnedslaget gör Siljansringen högintressant ur ett geologiskt perspektiv. Nedslagskratern är Europas största och geologerna menar att det här finns unika geologiska värden.

Geopark Siljan ligger i delar av Orsa, Mora, Rättviks och Leksands kommuner och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommunerna och Visit Dalarna.

En geopark definieras som ”ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.”

Styggforsen i Rättvik, ett populärt utflyktsmål. Foto: Maria Jons