Långbryggan är 628 meter lång och byggdes år 1895 som angöringsplats för ångaren ”S/S Rättvik”, som gick i trafik på Siljan 1895 till 1950-talet. Poeten Bo Bergman beskriver den som”nästan lika lång som evigheten”. Långbryggan nyinvigdes på nationaldagen den 6 juni 1992 efter en storrenovering. Allmänhet och företag erbjöds köpa bryggplankor (2.938 stycken) med sitt namn ingraverat, för att finansiera en del av renoveringen. Idag är Långbryggan ett mycket populärt utflyktsmål och en plats där många par väljer att gifta sig. Foto: Martin Litens

Rättviks marknad är en av Sveriges största marknader. Vår och höst är det mer än 100.000 besökare på Rättviks Marknad och det finns mycket att se, uppleva och fynda för både gammal och ung.

Karl Tövåsens levande Fäbod & Gårdsmejeri får du uppleva en bit levande kulturhistoria. Fäboden har varit i oavbruten drift sedan början av 1600-talet. Varje sommar har människor och djur bufört hit för att ta del av det saftiga och näringsrika skogsbetet, betet som ger den fantastiska smaken och färgen åt smör och ost. Foto: Riesbeck Reklam

Skandinaviens enda parallella sommarrodelbana finns i Rättvik. Två stycken 725 meter långa banor bredvid varandra nedför slalombacken. Rodlarna är hjulburna och försedda med broms, så man bestämmer själv farten.

Johan-Stiernhöök, (född Johan Olofsson Dalkarl) föddes den 27 februari 1596 i Rättvik. Johan Stiernhöök blev med tiden den svenska stormaktens främste jurist. Med sitt sinne för rätt och sanning fick han fyra kungars och regeringars obegränsade förtroende. Det råder ingen tvekan om att Johan Stiernhöök gjort stora insatser i rättväsendets tjänst. Det han satte högst i svensk lag har vi än idag all anledning att vara rädda om ”Att vara fri att tänka vad man vill och yttra vad man tänker” Johan Stiernhöök gifte sig 1631 med Karin Appelbom och tillsammans fick de 13 barn. Den 25 juni 1675 avled han i sitt hem i Gamla Stan i Stockholm. Vid hans begravning fördes kistan i högtidlig procession till Storkyrkan under klockringning från inte mindre än fem kyrkor. Efter gudstjänsten gravsattes Johan Stiernhöök i Storkyrkan i väntan på den slutliga gravsättningen i Bro kyrka. Idag finns endast den gamla gravhällen kvar som ett minne av graven över den man som med all rätt kommit att kallas ”Den svenska lagfarenhetens fader”

Källa: Johan Stiernhöök den svenska lagfarenhetens fader 1596–1675 av Sune Garmo

Mörksuggan har länge funnits i folktron i Siljansbygden. Hon var ett väsen som levde i mörker och skugga och som man skrämde barnen med om de sprang ute för länge på kvällarna. Dagens Mörksugga lär ha andra kvaliteter. Det sägs att den som har en ruggande Mörksugga i sitt hem aldrig behöver vara rädd för mörkrets makter. Dem äter den lilla beskyddaren upp!

Utsiktstornet Vidablick är 28 meter högt och ligger på Hedsåsberget på en höjd av 352 meter över havet. Den 12 juni 1898 invigdes utsiktstornet av landshövding Carl Fredrik Holmqvist och under den första sommaren besöktes tornet av dåvarande prinsen Gustaf Adolf, som senare blev kung Gustaf VI Adolf. Under åren har Vidablick blivit ett populärt utflyktsmål för både ortsbor och turister. Vid fint väder kan man med kikare se ända till Städjan i norra Dalarna.

I Rättviks kommun finns det fler än 30 aktiva bystugeföreningar. I bystugorna förekommer många aktiviteter. Ett exempel är bystugedansar och ett annat är när det bakas tutull i stugans bakugn. Det hålls även styrelsemöten och öppna träffar när kommunen eller någon annan part vill informera. De flesta bystugor går att hyra och många väljer att ha sin bröllopsfest, fira sin födelesedag eller ha familjeträff i sin bys bystuga. Mer information om byarna hittar ni på rattvik.se

Rättviksbyarna hörde länge till Leksands socken, men någon gång under 1300-talet bröt sig Rättvik loss och blev självständigt. Idag bor de flesta invånarna i kommunen utmed Rättviken. I ortens ungdom förekom det dock inte något centralt Rättvik. Merparten av befolkningen bodde istället i någon av de många byarna som ligger utspridda längs med Siljansringen. I Rättvik finns 50–60 byar. Några av dessa har inte längre någon fast befolkning. Mer information om byarna hittar ni på rattvik.se